Connecting People Through Goodwill and Friendship

พิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖ (The Presentation Ceremony of the Thailand’s Public Diplomacy Award 2023)

 

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖

 

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖ (Thailand’s Public Diplomacy Award 2023) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ และนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีคณะทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖ คือ นางสาวโมรียา จุฑานุกาล และนางสาวเอรียา จุฑานุกาล หรือ “โปรโม” และ “โปรเม” นักกอล์ฟหญิงมืออาชีพชาวไทย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในวงการระดับโลก ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้านกีฬากอล์ฟสตรีอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยความสำเร็จดังกล่าวยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬากอล์ฟเป็นจำนวนมากจนหลายคนประสบความสำเร็จในระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยตามมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น คู่พี่น้องนักกอล์ฟหญิงไทยยังช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยในสายตาผู้ที่ติดตามทั่วโลก อีกทั้งยังได้ตอบแทนสังคมผ่านการจัดตั้งมูลนิธิโมรียาและเอรียา เพื่อช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งมีบทบาทในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 “รางวัลการทูตสาธารณะ” เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๕ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่มีสัญชาติไทยหรือต่างประเทศก็ได้ ที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่คนไทย ประเทศไทย และความเป็นไทย ในหมู่ชาวต่างประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้ผู้ได้รับรางวัลดำเนินกิจกรรมของตนต่อไป และเป็นแบบอย่างให้สาธารณชนได้เห็นว่า บุคคลทั่วไปหรือองค์กรใด ๆ ก็สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะของไทยได้ ทั้งนี้ “การทูตสาธารณะ” (Public Diplomacy) คือ การทูตภาคประชาชน ซึ่งเน้นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในระดับประชาชน  เพื่อนำไปสู่มิตรภาพและความร่วมมืออันดี ซึ่งการทูตสาธารณะสามารถขับเคลื่อนได้โดยบุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเสริมงานการทูตในความหมายทั่วไปที่ดำเนินงานโดยภาครัฐเป็นหลักและเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลและระดับประเทศในภาพกว้าง

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะจะได้รับถ้วยรางวัลที่มีชื่อว่า “Goodwill” หรือ “ความปรารถนาดี” พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน ๓ แสนบาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการสานต่อภารกิจต่อไป และการสลักชื่อบนถ้วยรางวัลใหญ่และกำแพงเกียรติยศที่จะจัดแสดงเป็นการถาวรไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศด้วย

 

อนึ่ง มูลนิธิไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะ ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือและไมตรีจิตระหว่างชาวไทยและนานาประเทศ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailandfoundation.or.th/

 


 

The Presentation Ceremony of the Thailand’s Public Diplomacy Award 2023

On 7 December 2023, the Ministry of Foreign Affairs and the Thailand Foundation jointly organized the presentation ceremony for the Thailand’s Public Diplomacy Award 2023 at Vithes Samosorn. On this occasion, His Excellency Mr. Jakkapong Sangmanee, Deputy Minister of Foreign Affairs delivered the welcoming remarks, followed by the award presentation by H.E. Mr. Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya, Chairman of the Thailand Foundation. The event was witnessed by members of diplomatic corps and representatives of international organizations, government and private sectors, civil societies, and the media.

 

The recipients of the Thailand’s Public Diplomacy Award 2023 were golf champions Miss Moriya Jutanugarn and Miss Ariya Jutanugarn, who were honored due to their continuous contributions in the promotion of Thailand through their outstanding achievements in the international women’s golf arena. Their successes have also inspired new generations of professional golfers to follow in their footsteps and become champions in their own rights. As individuals, Miss Moriya and Miss Ariya have represented an image of Thai characteristics through their appearances to worldwide followers. Furthermore, Miss Moriya and Miss Ariya have repaid their successes through establishing the Moriya and Ariya Foundation to help children, elderlies, and those in need within the society, as well as through promoting environmental awareness.

 

The “Thailand’s Public Diplomacy Award” was established in 2022 by the Ministry of Foreign Affairs and the Thailand Foundation to honor Thai and foreign individuals, groups, or organizations who have significantly contributed to the recognition of Thailand, Thai people, and Thainess on the international stage. The Award also serves to support recipients in continuing their good works and sets an example for the general public to see that any individuals or organizations can actively participate in advancing Thailand’s public diplomacy efforts. Public Diplomacy” refers to citizen diplomacy that emphasizes the promotion of better understanding on a people-to-people level, leading to friendship and synergy. Public diplomacy can be driven by individuals and various organizations. Public diplomacy can be conducted by individuals and the private sector. This, in turn, supports conventional diplomacy, which is primarily conducted on a governmental level to promote relationships between states and governments in a broader context.

 

Recipients of the Thailand’s Public Diplomacy Award will receive the “Goodwill” trophy along with a certificate and prize money of 300,000 baht to continue with his endeavors. The award recipient’s name will also be engraved onto the larger “Goodwill” trophy and the “Wall of Fame,” which will be permanently displayed at the Ministry of Foreign Affairs.

 

Thailand Foundation is a nonprofit organization established by the Ministry of Foreign Affairs to promote goodwill and friendship between Thailand and the international community. For more information, visit https://www.thailandfoundation.or.th/.

 


๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖