Connecting People Through Goodwill and Friendship

Goodwill ความปรารถนาดีที่อยากช่วยเพื่อนมนุษย์ – นพ.สุนทร อันตรเสน ผู้ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ 2565

.

Goodwill …ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ยาวนานมากกว่า 30 ปี ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทน

.

📌แถวของคนไข้ภูฏานที่เขามารอ นี่แค่ส่วนน้อยเท่านั้นเอง ความจริงวันนั้นตรวจเป็นพันคน

📌นี่ก็ห้องผ่าตัดเขามีห้องเดียว โรงพยาบาลเขาก็เล็กๆ คนไข้ที่ต้องผ่าตัดก็ต้องนั่งรออยู่ข้างนอก จะแขวนป้ายไว้ ใครผ่าหูซ้าย ใครผ่าหูขวา

📌เครื่องมือกับยาที่เอาไปแต่ละครั้งก็ประมาณตันนึง

📌นี่ก็พรรคพวกที่ไปช่วยกันผ่าตัดกับพยาบาลห้องผ่าตัด เราก็จะสอนแพทย์ของประเทศเขาด้วยว่า เครื่องมือใช้อย่างไร

.

นายแพทย์สุนทร อันตรเสน

ผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ 2565 หรือ Public Diplomacy Award คนแรกของประเทศไทย

.

📌 รางวัลการทูตสาธารณะ เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย ตั้งขึ้นเพื่อมอบให้กับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศไทย ในด้านการสร้างมิตรภาพ ความเข้าใจอันดีหรือความนิยมไทยในระดับประชาชนในต่างประเทศ ส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก ชื่นชอบและนิยมไทยมากยิ่งขึ้น

.

#รางวัลการทูตสาธารณะ #publicdiplomacyaward2022 #ThailandFoundation #กระทรวงการต่างประเทศ #thai #โรงพยาบาลราชวิถี