Connecting People Through Goodwill and Friendship

ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2565

.
ขอแสดงความยินดีกับ “นายแพทย์สุนทร อันตรเสน”
ผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ 2565 หรือ Public Diplomacy Award 2022 คนแรกของประเทศไทย
.
รางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย ตั้งขึ้นมาเพื่อมอบให้กับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศไทย ในด้านการสร้างมิตรภาพ ความเข้าใจอันดีหรือความนิยมไทยในระดับประชาชนในต่างประเทศ ส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก ชื่นชอบและนิยมไทยมากยิ่งขึ้น
.
วัตถุประสงค์ของรางวัล คือ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนบทบาทเหล่านั้นของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ได้รับรางวัล ให้ดำเนินต่อไปด้วยดี อีกทั้งยังหวังว่ารางวัลนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนได้รับรู้ว่า “งานด้านการทูตสาธารณะ ไม่ได้ทำได้เฉพาะกระทรวงการต่างประเทศหรือมูลนิธิไทยเท่านั้น แต่คนไทยทุกคนสามารถทำได้เช่นกัน”
.
โดยนายแพทย์สุนทร อันตรเสน ผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะคนแรกของประเทศไทย ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาไปรักษาผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทย ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี อาทิ ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า จีนตอนใต้ อินเดีย เคนย่า บังคลาเทศ ภูฏาน ติมอร์ตะวันออก รวมแล้วมากกว่า 80 เมือง ใน 10 ประเทศ และรักษาผู้ป่วยไปแล้วกว่า 70,000 ราย
.
ความดีเหล่านี้ จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เหมาะสมอย่างยิ่งกับรางวัลการทูตสาธารณะ Public Diplomacy Award 2022 คนแรกของประเทศไทย โดยงานมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ จะมีขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
.
ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำหน้าที่ทูตสาธารณะด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อส่งมอบความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความจริงใจ ที่นี่เร็ว ๆ นี้
.
.
ทีมแพทย์อาสาที่ร่วมอุดมการณ์กับคุณหมอสุนทร
.
.
บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
.
.
คนไข้จะต่อแถวรอรับการรักษาค่อนข้างเยอะ บางวันตรวจคนไข้ถึง 1,000 คน
.
.
.
.
การตรวจรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหู โดยเฉพาะโรคหูน้ำหนวกชนิดร้ายแรง
.
.
ภาพในอดีตสมัยที่คุณหมอสุนทร ออกหน่วยแพทย์อาสารักษาโรคหูน้ำหนวกในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในแถบประเทศเพื่อนบ้าน
.